سلامتی 24

سبک زندگی سلامت تو !

مقالات در دسته بندی مشاوره

کمال گرایی (پِرفِکشِنیسم)

کمال گرایی (پِرفِکشِنیسم)

افرادی که دچار کمال گرایی یا ایده آل طلبی هستند، خود را در تمامی امور مقید به رعایت استانداردهای خیلی بالا یا حتی غیر ممکن می کنند. آنها همیشه گمان می کنند کاری که انجام می دهند، به اندازه کافی خوب و درست نیست.

از شکیبایی شما متشکریم ...