کیست استخوان

1 ماه پیش ارتوپدی تعداد بازدید : 190

کیست استخوان، حفره پر از مایعی است که درون استخوان شکل می گیرد. این عارضه بیشتر در کودکان و نوجوانان اتفاق می افتد. کیست های استخوان معمولا علامتی...

عوارض شکستگی ها

3 ماه پیش ارتوپدی تعداد بازدید : 130

عوارض شکستگی های اسخوانی و انواع درمان ها
تبلیغات

فرو رفتگی قفسه سینه( سینه قیفی شکل)

3 ماه پیش ارتوپدی تعداد بازدید : 368

درمان فرو رفتگی قفسه سینه یا سینه قیفی شکل

در رفتگی مفصل ران در کودکان

3 ماه پیش ارتوپدی تعداد بازدید : 332

دررفتگی مفصل ران در کودکان: تشخیص، درمان، پیشگیری

آرتروز گردن

3 ماه پیش ارتوپدی تعداد بازدید : 190

پیشگیری، علت و درمان آرتروز گردن
تبلیغات

زانوی ضربدری: تعریف، علت ها، درمان

3 ماه پیش ارتوپدی تعداد بازدید : 217

زانوی ضربدری: تعریف، علت ها، درمان

سرطان استخوان

3 ماه پیش بیماری های سرطانی ارتوپدی تعداد بازدید : 231

زمانی که سلول ها به طرز غیر عادی و غیر قابل کنترل تقسیم می شوند، می توانند جرم یا توده ای از بافت را تشکیل دهند که آن را تومور می نامند تومورهای استخو...

In-toeing Gait (پای پنجه کبوتری)

3 ماه پیش ارتوپدی تعداد بازدید : 145

اختلال ارتوپدی یا بدشکلی پنجه کبوتری
تبلیغات

کوندرو مالاسی پاتلا (نرمی غضروف كشكك زانو)

3 ماه پیش ارتوپدی تعداد بازدید : 133

نرمی غضروف کشکک زانو

آرتریت (Arthritis)

3 ماه پیش ارتوپدی تعداد بازدید : 115

علت بروز آرتریت و درمان آن چیست؟

نکروز آواسکولار (نکروز ناشی از عدم خونرسانی)

3 ماه پیش ارتوپدی تعداد بازدید : 170

علائم، پیشگیری و درمان نکروز آوازکولار
تبلیغات

آسیب شبکه براکیال اطفال

3 ماه پیش اطفال ارتوپدی زنان و زایمان تعداد بازدید : 156

حرکت مشکوک دست نوزاد

آرتریت عفونی (عفونت مفصلی)

3 ماه پیش ارتوپدی تعداد بازدید : 111

عفونت مفصلی چگونه بهبود میابد؟

اسپوندیلیت آنکیلوزان

3 ماه پیش ارتوپدی تعداد بازدید : 94

علت خم شدن به جلو چه میتواند باشد؟
تبلیغات

پارگی تاندون آشیل

3 ماه پیش ارتوپدی تعداد بازدید : 163

پیشگیری علل و درمان کشیدگی یا پارگی تاندون آشیل پا
مشاوره پزشکی لغو نوبت