مجله سلامت

کمال گرایی (پِرفِکشِنیسم)

2 هفته پیش 06-07-1398 بیماری های روانپزشکی مشاوره تعداد بازدید : 168

افرادی که دچار کمال گرایی یا ایده آل طلبی هستند، خود را در تمامی امور مقید به رعایت استانداردهای خیلی بالا یا حتی غیر ممکن می کنند. آنها همیشه گمان می...
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت