فرم تماس با ما

اطلاعات تماس

مشهد - خیابان احمد آباد - خیابان عارف - عارف 2 - پلاک 32 - ساختمان کیمیا - طبقه اول
تلفن: 051-38468880
کد پستی: 9176697312


مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت
مشاوره پزشکی
پیگیری و لغو نوبت
حمایت از ما
اخبار و اطلاعات کرونا
ارسال تیکت
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید