مشاوره با پزشک بوسیله تلفن یا WhatsApp
مشاهده پزشکان

مجله سلامت بیهوشی

دردهای مزمن

10 ماه پیش 17-09-1398 اطلاعات سلامت عمومی بیهوشی تعداد بازدید : 1255

 بروز ناگهانی درد، نوعی واکنش سیستم عصبی است که می تواند شما را نسبت به آسیب های احتمالی آگاه کند. معمولا هنگامی که عضو آسیب دیده بهبود می ی...
مشاوره تلفنی پیگیری و انتقال نوبت
اخبار و اطلاعات کرونا
مشاوره تلفنی
پیگیری و انتقال نوبت
ارسال تیکت
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید