دکتری حرفه ای پزشکی دکتر رضا دهداب
دکتری حرفه ای پزشکی دکتر رضا دهداب
دکتری حرفه ای پزشکی دکتر رضا دهداب
متخصص طب سنتی دکتر حمیده رحمانی
فلوشیپ طب خواب دکتر ویدا ایمانی
دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی دکتر رضا غیاثوند
دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی دکتر رضا غیاثوند
متخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی) دکتر سعیدرضا شهامی
دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی دکتر رضا غیاثوند
دکتری حرفه ای پزشکی دکتر رضا دهداب
دکتری حرفه ای پزشکی دکتر رضا دهداب
دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی دکتر رضا غیاثوند
دکتری حرفه ای پزشکی دکتر رضا دهداب
متخصص روانپزشکی (اعصاب و روان) دکتر سید مجید علوی کاخکی
متخصص روانپزشکی (اعصاب و روان) دکتر سید مجید علوی کاخکی
متخصص روانپزشکی (اعصاب و روان) دکتر سید مجید علوی کاخکی
متخصص روانپزشکی (اعصاب و روان) دکتر سید مجید علوی کاخکی
متخصص روانپزشکی (اعصاب و روان) دکتر سید مجید علوی کاخکی
فلوشیپ طب خواب دکتر ویدا ایمانی
متخصص جراحی عمومی- فلوشیپ جراحی کم تهاجمی (لاپاروسکوپی) دکتر سجاد نورشفیعی
جراحی عمومی-فوق تخصص جراحی پلاستیک ، ترمیمی و سوختگی دکتر سید هوتن علوی
متخصص ارتوپدی ، فلوشیپ فوق تخصصی جراحی دست دکتر علی اجودی
متخصص ارتوپدی ، فلوشیپ فوق تخصصی جراحی دست دکتر علی اجودی
مشاوره پزشکی لغو نوبت