مجله سلامت

تشخیص انسداد لوله های رحم

4 ماه پیش آزمایش، رادیولوژی، سونوگرافی زنان و زایمان تعداد بازدید : 563

انسداد لوله های فالوپ به دلایل مختلف ممکن است اتفاق بیفتد، اما دلیل آن هر چه که باشد، پزشک متخصص زنان می تواند با انجام آزمایشی به نام هیستروسالپینگوگ...
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت