مجله سلامت

هفت روش طبیعی برای برگرداندن جنین بریچ

2 هفته پیش 13-06-1398 زنان و زایمان تعداد بازدید : 258

اگرچه 30 درصد از جنین ها، بین هفته های 30 تا 32 بارداری، دارای وضعیت بریچ هستند، اما تنها 3 درصد از آنها تا پایان هفته 37 ام، همچنان در وضعیت بریچ باق...
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت