مجله سلامت معلولیت

انواع معلولیت ها

3 روز پیش 11-09-1398 عمومی تعداد بازدید : 109

معلولیت به عنوان وضعیت یا عملکردی تعریف می شود که در مقایسه با استاندارد معمول یک فرد یا گروه دچار اختلال قابل توجهی می باشد. این اصطلاح برای اشاره به...
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت