مجله سلامت

درونگرایی

1 هفته پیش عمومی تعداد بازدید : 189

درونگراها را اغلب به عنوان افرادی ساکت و کم حرف، تودار، ملاحظه کار و ژرف نگر می شناسیم. آنها توجه خاصی به تعاملات اجتماعی نشان نمی دهند، چرا که شرکت د...

برونگرایی

2 هفته پیش عمومی تعداد بازدید : 145

افراد برونگرا را غالبا چنین توصیف می کنند: آنها به مهمانی ها روح و جان می بخشند. روحیه خوش معاشرت و پر جنب و جوش آنان، دیگران را به خود جذب می کند و ب...
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت