سلامتی 24

حمایت از ما

سلام از این که سایت سلامتی ۲۴ را انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم، با توجه به اینکه اغلب خدمات در سایت سلامتی ۲۴ برای پزشکان و بیماران به صورت رایگان می باشد، در صورت تمایل برای کمک به تامین هزینه های سایت سلامتی۲۴ و امکان خدمت رسانی بهتر، می توانید هر مبلغی را که تمایل دارید برای ما واریز نمایید. این مبلغ ها در راستای خدمت رسانی بهتر برای سایت سلامتی ۲۴ استفاده خواهد شد

لطفا مشخصات خود را در صورت تمایل وارد کنید

از شکیبایی شما متشکریم ...