مجله سلامت

سرطان پانکراس یا لوزالمعده

10 ماه پیش 13-07-1398 بیماری های سرطانی بیماری های داخلی تعداد بازدید : 519

لوزالمعده، اندامی اسفنجی و لوله ای شکل به طول 15 سانتی متر در قسمت پشتی شکم و در پشت معده است. این اندام، دو وظیفه مهم بر عهده دارد:  تولید مایعا...
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت