مجله سلامت رنگ در بارداری

کارهایی که نباید در بارداری انجام دهید

1 هفته پیش 05-09-1398 زنان و زایمان تعداد بازدید : 256

به جز پرهیز از مصرف الکل یا مواد مخدر، هیچ قانون سخت و کلی دیگری در مورد کارهایی که نباید در بارداری انجام دهید وجود ندارد. اما از آنجا که سلامت جنین...
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت