مجله سلامت تست ای ان ای

آزمایش آنتی بادی ضد هسته (ANA)

11 ماه پیش 25-07-1398 آزمایش، رادیولوژی، سونوگرافی تعداد بازدید : 1971

در اغلب موارد، یک تستANA  مثبت، نشان دهنده این است که سیستم ایمنی بدن شما به اشتباه بافت های سالم را هدف حمله قرار داده است. به عبارت دیگر می توا...
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت