مجله سلامت بریچ نوزاد

هفت روش طبیعی برای برگرداندن جنین بریچ

5 ماه پیش 13-06-1398 زنان و زایمان تعداد بازدید : 1696

اگرچه 30 درصد از جنین ها، بین هفته های 30 تا 32 بارداری، دارای وضعیت بریچ هستند، اما تنها 3 درصد از آنها تا پایان هفته 37 ام، همچنان در وضعیت بریچ باق...

وضعیت بریچ یا وارونگی نوزاد در رحم

11 ماه پیش 12-12-1397 زنان و زایمان تعداد بازدید : 1020

حدود سه تا چهار درصد از کل زایمان ها ممکن است به شرایط بریچ یعنی  قرارگیری سرِ جنین به سمت بالا در رحم منجر شود. در این حالت پاها یا پایین‌...
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت
مشاوره پزشکی
پیگیری و لغو نوبت
حمایت از ما
اخبار و اطلاعات کرونا