مشاوره با پزشک بوسیله تلفن یا WhatsApp
مشاهده پزشکان

مقالات در رابطه با داون

سندرم داون

1 سال پیش 15-12-1397 بیماری های ژنتیکی تعداد بازدید : 1286

سندرم داون یک اخالل ژنتیکی ناشی از اشکال در تقسیم سلولی می باشد که منجر به ایجاد کروموزوم شماره 21( کامل یا ناقص) اضافی در سلول می شود. این کروموزوم ا...
مشاوره تلفنی پیگیری و انتقال نوبت
اخبار و اطلاعات کرونا
مشاوره تلفنی
پیگیری و انتقال نوبت
ارسال تیکت
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید