سلامتی 24

سبک زندگی سلامت تو !

مقالات در دسته بندی بیهوشی

دردهای مزمن

دردهای مزمن

 بروز ناگهانی درد، نوعی واکنش سیستم عصبی است که می تواند شما را نسبت به آسیب های احتمالی آگاه کند. معمولا هنگامی که عضو آسیب دیده بهبود می یابد، درد نیز خفیف تر می شود. با این حال، دردهای مزمن با دردهای عادی متفاوت اند. در درد مزمن، بدن شما حتی پس از بهبود آسیب نیز به فرستادن سیگنال های درد ادامه می دهد. این دردها ممکن است از چندین هفته تا چندین سال ادامه یابد. 

از شکیبایی شما متشکریم ...