جستجوی پزشک

بیشتر...

جنسیت

دسته بندی ها

نوبت گیری اینترنتی

نوبت دکترها

دکتر احسان اریان

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: مشهد - بیمارستان قائم

 • 5485
 • 1
 • مشهد

سید داور سیادت

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 2764
 • 1
 • تهران

معصومه دورقی

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 2635
 • 1
 • تهران

سهیلا مرادی بیدهندی

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 2292
 • 1
 • تهران

عباسعلی ایمانی فولادی

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 2003
 • 1
 • تهران

جلیل فلاح مهرآبادی

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 1968
 • 1
 • تهران

دکتر محمد آهنگرزاده رضائی

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(2)

مطب: تبریز - مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز

 • 1915
 • 2
 • تبریز

دکتر مرتضی میلانی

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تبریز - دانشکده داوسازی

 • 1794
 • 1
 • تبریز

سعید اشراقی

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 1641
 • 1
 • تهران

رامین مظاهری نژاد فرد

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 1594
 • 1
 • تهران

ملیحه طالبی

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 1574
 • 1
 • تهران

دکتر طاهره پیرزاد

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تبریز - دانشکده پزشکی -بخش میکروبیولوژی

 • 1508
 • 1
 • تبریز

نسیم کاشف

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 1380
 • 1
 • تهران

بهاره حاجی خانی

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 1338
 • 1
 • تهران

سمیه یسلیانی فرد

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 1298
 • 1
 • تهران

عبدالرزاق هاشمی شهرکی

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 1211
 • 1
 • تهران

بی تا بخشی

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 1164
 • 1
 • تهران

مژگان عشاقی

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(3)

مطب 1: تهران -

 • 1164
 • 3
 • تهران

بابک پوراکبری

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 1057
 • 1
 • تهران

عباس بهادر

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 1020
 • 1
 • تهران

شیوا میرکلانتری

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 1001
 • 1
 • تهران

زهره قلاوند

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 974
 • 1
 • تهران

محسن چیت ساز

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 971
 • 1
 • تهران

رضا رنجبر

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 957
 • 1
 • تهران

شهلا شکوهی زاده

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 841
 • 1
 • تهران

سیاوش صادقیان

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 764
 • 1
 • تهران

مونا قاضی

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 724
 • 1
 • تهران

مژده حاکمی والا

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 707
 • 1
 • تهران

مجتبی سعادتی

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 680
 • 1
 • تهران

علی پوراحمدی

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 593
 • 1
 • تهران

معصومه ناظر

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 422
 • 1
 • تهران

محمد نجفی مصلح

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 411
 • 1
 • تهران

مهدی گودرزی

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 381
 • 1
 • تهران

جواد زعیمی یزدی

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 377
 • 1
 • تهران

فرح نوش دوستدار

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 355
 • 1
 • تهران

پروین حیدریه

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 338
 • 1
 • تهران

داود اسمعیلی

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 327
 • 1
 • تهران

مسعود حاجیا

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 291
 • 1
 • تهران

سعید ذاکربستان آباد

باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

Ph.D باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 239
 • 1
 • تهران

1. عفونت های بیمارستانی: بسیاری از عفونت‌های بیمارستانی ناشی از باکتری هستند. برای تشخیص دقیق، باید نمونه‌های بیولوژیکی به آزمایشگاه باکتری شناسی ارسال شوند. 2. عفونت‌های تنفسی: عفونت‌های تنفسی مانند ذات الریه یا برونشیت می‌توانند ناشی از باکتری باشند. برای تشخیص نوع باکتری مسبب بیماری، اغلب نیاز به باکتری شناسی است. 3. عفونت‌های شدید: در مواردی که عفونت به صورت شدید در حال پیشرفت است و داروهای ضد عفونت درمان نمی‌کنند، ممکن است باکتری باشد که باید شناسایی شود. 4. عفونت‌های دستگاه گوارش: نمونه‌های مدفوع می‌توانند نشان‌دهنده باکتری‌هایی باشند که بیماری‌های گوارشی مانند گاستروانتریت (التهاب معده و روده) را ایجاد می‌کنند. 5. عفونت‌های پوست و بافت نرم: باکتری‌ها می‌توانند عفونت‌های پوستی نظیر سلولیت یا فرکونکل (چرک کوچک پوستی) ایجاد کنند. 6. عفونت های تناسلی: بعضی از بیماری‌های مقاربتی نظیر سیفلیس، گنوره و کلامیدیا توسط باکتری‌ها ایجاد می‌شود. 7. تست مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها: برای بررسی مقاومت باکتری‌ها به داروهای مختلف ضد عفونت. 8. تشخیص عفونت‌های خونی: عفونت‌های خونی می‌توانند بسیار خطرناک باشند و نیاز به تشخیص سریع دارند تا درمان مناسبی انجام شود.
در دنیای پیچیده و گسترده علوم پزشکی، دکتران باکتری شناسی آزمایشگاهی یا باکتریولوژی یک نقش حیاتی ایفا می کنند. حرفه پزشک باکتری شناسی آزمایشگاهی، یا باکتریولوژی، با شناسایی، دسته بندی و مطالعه باکتری ها و طراحی راه حل‌هایی برای پیشگیری و درمان بیماری های مرتبط با آنها، به حفظ سلامتی انسان ها کمک میکند. اگر به دنبال دکتر باکتری شناسی آزمایشگاهی یا باکتریولوژی هستید، سایت ما در نوبت دهی و جستجوی پزشکان به شما کمک می کند. پلتفرم ما یک بانک جامع از اطلاعات مربوط به این متخصصان را در اختیار شما قرار می دهد، از جمله بررسی مواقعیت مکانی، زمان فعالیت، نظرات بیماران و خدمات مربوط به هر دکتر. دکتران باکتری شناسی آزمایشگاهی متخصص در مطالعه انواع مختلف باکتری ها هستند. آنها با فهمیدن چگونگی زندگی و تکثیر باکتری ها و ارتباط آنها با بدن انسان، به توسعه راه حل های درمانی می پردازند. به عنوان یک دکتر باکتری شناسی آزمایشگاهی، بخش مهمی از کار آنها در آزمایشگاه انجام می شود، جایی که آنها پرورش باکتری ها، تست چشایی انواع مختلف آنتی بیوتیک بر روی باکتری ها و تحقیق بر روی باکتری های مقاوم به دارو را انجام می دهند. اگر به دنبال پزشک با تخصص صحیح در مبارزه با بیماری های مبتنی بر باکتری هستید، فقط نام، موقعیت مکانی و سایر جزئیات مورد نظر خود را وارد کنید و از جستجوی کامل در دیتابیس پزشکان ما بهره مند شوید. با این ابزار، دکتر باکتری شناسی آزمایشگاهی مناسب همیشه در دسترس شما است.

دکترای تخصصی ویروس شناسی متخصص قارچ شناسی ازمایشگاهی متخصص داخلی ، فوق تخصص بیماری های عفونی دکترای تخصصی میکروب شناسی ازمایشگاهی (میکروبیولوژی) انگل شناسی ازمایشگاهی ، پارازیتولوژی باکتری شناسی ازمایشگاهی ، باکتریولوژی دکترای حرفه ای میکروب شناسی ازمایشگاهی (میکروبیولوژی) کارشناسی ارشد میکروب شناسی ازمایشگاهی (میکروبیولوژی) فوق تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری فلوشیپ بیماری ایدز بالینی متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری - فلوشیپ کنترل عفونت‌های بیمارستانی متخصص کودکان - فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان متخصص اسیب شناسی ، پاتولوژی متخصص پزشکی هسته ای متخصص تصویربرداری دهان ، رادیولوژی دهان فک و صورت متخصص علوم ازمایشگاهی دکترای حرفه ای ایمنی شناسی ازمایشگاهی دکترای حرفه ای بیوشیمی ازمایشگاهی دکترای حرفه ای علوم ازمایشگاهی فلوشیپ فوق تخصصی مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک کارشناس علوم ازمایشگاهی تخصص میکروب شناسی ازمایشگاهی (میکروبیولوژی) فلوشیپ تخصصی تصویربرداری مداخله ای اعصاب (نورورادیولوژی) متخصص رادیولوژی - فلوشیپ تخصصی جنین متخصص رادیولوژی - فلوشیپ فوق تخصصی تصویربرداری مداخله ای ، اینترونشنال رادیولوژی متخصص رادیولوژی - فلوشیپ فوق تخصصی سی تی اسکن و ام ار ای متخصص پاتولژی - فلوشیپ فوق تخصصی اسیب شناسی پوست ، درماتوپاتولوژی متخصص تصویر برداری ، رادیولوژی ، سونوگرافی تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) متخصص علوم ازمایشگاهی ( متخصص اسیب شناسی بالینی) متخصص رادیوانکولوژی

یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید