دانستنی های بارداری (کاهش آب دور جنین (مایع آمنیوتیک)

در این ویدئو خانم دکتر نیک پور در خصوص دانستنی های...

تخمدان پلی کیستیک

در این ویدئو خانم دکتر نیک پور در خصوص تخمدان پلی...

مراقبت های پیش از بارداری

در این ویدئو خانم دکتر نیک پور در خصوص مراقبت های...

سیکل قاعدگی

خانم ها هر 28 روز یک بار چرخه قاعدگی را تجربه می ک...

روند دوره بارداری

ماه اول بارداری: در اولین ماه بارداری که سن آن...

یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید