مشاوره با پزشک بوسیله تلفن یا WhatsApp
مشاهده پزشکان

تکنیک جراحی hemi hamate آرتروپلاستی

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 هفته پیش
34

تکنیک جراحی oberlin

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

3 هفته پیش
79

رادیال کلاب هند

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

3 هفته پیش
47

بیماری دکورون

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 ماه پیش
115

تکنیک جراحی تنیس البو همراه با نرولیز عصب رادیال

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 ماه پیش
128

پروتز سیمانی سر رادیوس

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 ماه پیش
101

فلج زایمانی. قسمت دوم

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 ماه پیش
232

آناتومی دست

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

2 ماه پیش
106

فلج زایمانی قسمت اول

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

2 ماه پیش
255

کانترکچر دوپویترن

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

2 ماه پیش
93

شانه یخ زده

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

2 ماه پیش
521

ورزش های مناسب شانه یخ زده

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

2 ماه پیش
342

آناتومی شبکه براکیال

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

2 ماه پیش
182

بیماری های تاندون آشیل. قسمت چهارم

متخصص ارتوپدی- فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پا و مچ پا

علیرضا موسویان

2 ماه پیش
130

بیماری های تاندون آشیل. قسمت سوم

متخصص ارتوپدی- فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پا و مچ پا

علیرضا موسویان

2 ماه پیش
155

بیماری های تاندون آشیل. قسمت دوم

متخصص ارتوپدی- فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پا و مچ پا

علیرضا موسویان

2 ماه پیش
108

بیماری های تاندون آشیل. قسمت اول

متخصص ارتوپدی- فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پا و مچ پا

علیرضا موسویان

2 ماه پیش
135

کیست گانگلیون مچ دست

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

2 ماه پیش
361

سین داکتیلی یا چسبندگی مادرزادری انگشتان دست

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

3 ماه پیش
304

ترمیم تاندون فلکسور انگشتان دست

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

3 ماه پیش
639

آتروفی سودک یا crps

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

3 ماه پیش
202

ترمیم اعصاب محیطی

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

3 ماه پیش
303

انگشت ماشه ای در اطفال

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

3 ماه پیش
505

بیماری کینباخ

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

3 ماه پیش
205

جراحی فرورفتگی قفسه سینه

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

11 ماه پیش
1047

فلج ارب

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
1026

شکستگی استخوان اسکافوئید

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
868

جوش نخوردن شکستگی استخوان اسکافوئید

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
1005

تونل کارپال (تنگی کانال مچ دست)

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
1023
مشاوره تلفنی پیگیری و انتقال نوبت
اخبار و اطلاعات کرونا
مشاوره تلفنی
پیگیری و انتقال نوبت
ارسال تیکت
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید