مشاوره با پزشک بوسیله تلفن یا WhatsApp
مشاهده پزشکان

تاندون ترانسفر فلج عصب رادیال

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 هفته پیش
880

آرترودز مچ دست

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

2 هفته پیش
324

جراحی باز شکستگی سوپراکوندیل اطفال

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 ماه پیش
397

آزادسازی سین داکتیلی

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

2 ماه پیش
1812

تکنیک جراحی آزادسازی تونل کارپال

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

2 ماه پیش
805

دفورمیتی مدلانگ

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

2 ماه پیش
540

سندروم آپرت

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

2 ماه پیش
480

جراحی بازسازی انگشت شست

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

2 ماه پیش
481

ترمیم تاندون فلکسور شست

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

2 ماه پیش
286

آرنج تنیس بازان

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

2 ماه پیش
261

ترمیم عصب اولنا

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

5 ماه پیش
1149

تکنیک جراحی hemi hamate آرتروپلاستی

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

7 ماه پیش
362

تکنیک جراحی oberlin

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

8 ماه پیش
757

رادیال کلاب هند

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

8 ماه پیش
581

بیماری دکورون

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

9 ماه پیش
956

تکنیک جراحی تنیس البو همراه با نرولیز عصب رادیال

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

9 ماه پیش
631

پروتز سیمانی سر رادیوس

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

9 ماه پیش
416

فلج زایمانی. قسمت دوم

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

9 ماه پیش
1214

آناتومی دست

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

9 ماه پیش
1248

فلج زایمانی قسمت اول

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

9 ماه پیش
885

کانترکچر دوپویترن

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

10 ماه پیش
624

شانه یخ زده

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

10 ماه پیش
2350

ورزش های مناسب شانه یخ زده

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

10 ماه پیش
3552

آناتومی شبکه براکیال

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

10 ماه پیش
937

بیماری های تاندون آشیل. قسمت چهارم

متخصص ارتوپدی- فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پا و مچ پا

علیرضا موسویان

10 ماه پیش
877

بیماری های تاندون آشیل. قسمت سوم

متخصص ارتوپدی- فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پا و مچ پا

علیرضا موسویان

10 ماه پیش
876

بیماری های تاندون آشیل. قسمت دوم

متخصص ارتوپدی- فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پا و مچ پا

علیرضا موسویان

10 ماه پیش
686

بیماری های تاندون آشیل. قسمت اول

متخصص ارتوپدی- فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پا و مچ پا

علیرضا موسویان

10 ماه پیش
1181

کیست گانگلیون مچ دست

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

10 ماه پیش
2304

سین داکتیلی یا چسبندگی مادرزادری انگشتان دست

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

10 ماه پیش
1224

ترمیم تاندون فلکسور انگشتان دست

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

10 ماه پیش
3629

آتروفی سودک یا crps

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

11 ماه پیش
795

ترمیم اعصاب محیطی

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

11 ماه پیش
825

انگشت ماشه ای در اطفال

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

11 ماه پیش
2952

بیماری کینباخ

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

11 ماه پیش
995

جراحی فرورفتگی قفسه سینه

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
1895

فلج ارب

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
2070

شکستگی استخوان اسکافوئید

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
1842

جوش نخوردن شکستگی استخوان اسکافوئید

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

2 سال پیش
1592

تونل کارپال (تنگی کانال مچ دست)

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

2 سال پیش
2200
مشاوره پزشکی تلفنی و آنلاین پیگیری و انتقال نوبت
اخبار و اطلاعات کرونا
مشاوره پزشکی تلفنی و آنلاین
پیگیری و انتقال نوبت
دانلود اپلیکیشن
بیشتر
ارسال تیکت
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید