مشاوره با پزشک بوسیله تلفن یا WhatsApp
مشاهده پزشکان

انگشت شست اضافه

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 ماه پیش
1290

سندروم توراسیک اوتلت ( TOS )

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 ماه پیش
865

تاندون ترانسفر فلج عصب رادیال

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

4 ماه پیش
5066

آرترودز مچ دست

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

4 ماه پیش
1204

جراحی باز شکستگی سوپراکوندیل اطفال

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

4 ماه پیش
707

آزادسازی سین داکتیلی

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

5 ماه پیش
2054

تکنیک جراحی آزادسازی تونل کارپال

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

6 ماه پیش
1772

دفورمیتی مدلانگ

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

6 ماه پیش
747

سندروم آپرت

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

6 ماه پیش
708

جراحی بازسازی انگشت شست

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

6 ماه پیش
1151

ترمیم تاندون فلکسور شست

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

6 ماه پیش
661

آرنج تنیس بازان

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

6 ماه پیش
778

ترمیم عصب اولنا

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

9 ماه پیش
1708

تکنیک جراحی hemi hamate آرتروپلاستی

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

11 ماه پیش
462

تکنیک جراحی oberlin

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
990

رادیال کلاب هند

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
817

بیماری دکورون

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
1411

تکنیک جراحی تنیس البو همراه با نرولیز عصب رادیال

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
824

پروتز سیمانی سر رادیوس

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
553

فلج زایمانی. قسمت دوم

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
1572

آناتومی دست

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
1819

فلج زایمانی قسمت اول

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
1090

کانترکچر دوپویترن

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
830

شانه یخ زده

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
3062

ورزش های مناسب شانه یخ زده

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
5257

آناتومی شبکه براکیال

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
1168

بیماری های تاندون آشیل. قسمت چهارم

متخصص ارتوپدی- فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پا و مچ پا

علیرضا موسویان

1 سال پیش
1140

بیماری های تاندون آشیل. قسمت سوم

متخصص ارتوپدی- فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پا و مچ پا

علیرضا موسویان

1 سال پیش
1092

بیماری های تاندون آشیل. قسمت دوم

متخصص ارتوپدی- فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پا و مچ پا

علیرضا موسویان

1 سال پیش
1015

بیماری های تاندون آشیل. قسمت اول

متخصص ارتوپدی- فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پا و مچ پا

علیرضا موسویان

1 سال پیش
1677

کیست گانگلیون مچ دست

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
3157

سین داکتیلی یا چسبندگی مادرزادری انگشتان دست

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
1611

ترمیم تاندون فلکسور انگشتان دست

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
5195

آتروفی سودک یا crps

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
1096

ترمیم اعصاب محیطی

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
1018

انگشت ماشه ای در اطفال

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
3854

بیماری کینباخ

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
1257

جراحی فرورفتگی قفسه سینه

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
2276

فلج ارب

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
2435

شکستگی استخوان اسکافوئید

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

2 سال پیش
2307

جوش نخوردن شکستگی استخوان اسکافوئید

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

2 سال پیش
1826

تونل کارپال (تنگی کانال مچ دست)

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

2 سال پیش
2693
مشاوره پزشکی تلفنی و آنلاین پیگیری و انتقال نوبت
اخبار و اطلاعات کرونا
مشاوره پزشکی تلفنی و آنلاین
پیگیری و انتقال نوبت
دانلود اپلیکیشن
بیشتر
ارسال تیکت
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید