مشاوره با پزشک بوسیله تلفن یا WhatsApp
مشاهده پزشکان

جراحی بازسازی انگشت شست

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 روز پیش
43

ترمیم تاندون فلکسور شست

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

3 روز پیش
46

آرنج تنیس بازان

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

4 روز پیش
20

ترمیم عصب اولنا

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

2 ماه پیش
619

تکنیک جراحی hemi hamate آرتروپلاستی

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

5 ماه پیش
299

تکنیک جراحی oberlin

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

5 ماه پیش
538

رادیال کلاب هند

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

5 ماه پیش
384

بیماری دکورون

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

6 ماه پیش
634

تکنیک جراحی تنیس البو همراه با نرولیز عصب رادیال

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

6 ماه پیش
495

پروتز سیمانی سر رادیوس

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

6 ماه پیش
311

فلج زایمانی. قسمت دوم

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

6 ماه پیش
831

آناتومی دست

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

7 ماه پیش
804

فلج زایمانی قسمت اول

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

7 ماه پیش
721

کانترکچر دوپویترن

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

7 ماه پیش
380

شانه یخ زده

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

7 ماه پیش
1474

ورزش های مناسب شانه یخ زده

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

7 ماه پیش
2165

آناتومی شبکه براکیال

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

7 ماه پیش
697

بیماری های تاندون آشیل. قسمت چهارم

متخصص ارتوپدی- فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پا و مچ پا

علیرضا موسویان

7 ماه پیش
632

بیماری های تاندون آشیل. قسمت سوم

متخصص ارتوپدی- فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پا و مچ پا

علیرضا موسویان

7 ماه پیش
647

بیماری های تاندون آشیل. قسمت دوم

متخصص ارتوپدی- فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پا و مچ پا

علیرضا موسویان

7 ماه پیش
489

بیماری های تاندون آشیل. قسمت اول

متخصص ارتوپدی- فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پا و مچ پا

علیرضا موسویان

7 ماه پیش
811

کیست گانگلیون مچ دست

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

7 ماه پیش
1648

سین داکتیلی یا چسبندگی مادرزادری انگشتان دست

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

7 ماه پیش
943

ترمیم تاندون فلکسور انگشتان دست

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

8 ماه پیش
2687

آتروفی سودک یا crps

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

8 ماه پیش
596

ترمیم اعصاب محیطی

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

8 ماه پیش
685

انگشت ماشه ای در اطفال

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

8 ماه پیش
1990

بیماری کینباخ

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

8 ماه پیش
759

جراحی فرورفتگی قفسه سینه

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
1669

فلج ارب

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
1771

شکستگی استخوان اسکافوئید

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
1480

جوش نخوردن شکستگی استخوان اسکافوئید

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

1 سال پیش
1420

تونل کارپال (تنگی کانال مچ دست)

فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی

علی اجودی

2 سال پیش
1760
مشاوره تلفنی پیگیری و انتقال نوبت
اخبار و اطلاعات کرونا
مشاوره تلفنی
پیگیری و انتقال نوبت
دانلود اپلیکیشن
بیشتر
ارسال تیکت
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید