سین داکتیلی

متخصص ارتوپدی ، فلوشیپ فوق تخصصی جراحی دست

علی اجودی

2 روز پیش
26

ترمیم تاندون فلکسور انگشتان دست

متخصص ارتوپدی ، فلوشیپ فوق تخصصی جراحی دست

علی اجودی

6 روز پیش
49

آتروفی سودک یا crps

متخصص ارتوپدی ، فلوشیپ فوق تخصصی جراحی دست

علی اجودی

1 هفته پیش
58

ترمیم اعصاب محیطی

متخصص ارتوپدی ، فلوشیپ فوق تخصصی جراحی دست

علی اجودی

2 هفته پیش
58

انگشت ماشه ای در اطفال

متخصص ارتوپدی ، فلوشیپ فوق تخصصی جراحی دست

علی اجودی

3 هفته پیش
41

بیماری کینباخ

متخصص ارتوپدی ، فلوشیپ فوق تخصصی جراحی دست

علی اجودی

3 هفته پیش
41

جراحی فرورفتگی قفسه سینه

متخصص ارتوپدی ، فلوشیپ فوق تخصصی جراحی دست

علی اجودی

8 ماه پیش
724

فلج ارب

متخصص ارتوپدی ، فلوشیپ فوق تخصصی جراحی دست

علی اجودی

9 ماه پیش
711

شکستگی استخوان اسکافوئید

متخصص ارتوپدی ، فلوشیپ فوق تخصصی جراحی دست

علی اجودی

9 ماه پیش
616

جوش نخوردن شکستگی استخوان اسکافوئید

متخصص ارتوپدی ، فلوشیپ فوق تخصصی جراحی دست

علی اجودی

1 سال پیش
820

تونل کارپال

متخصص ارتوپدی ، فلوشیپ فوق تخصصی جراحی دست

علی اجودی

1 سال پیش
807
مشاوره تلفنی پیگیری و لغو نوبت
اخبار و اطلاعات کرونا
مشاوره تلفنی
پیگیری و لغو نوبت
ارسال تیکت
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید