مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

رژیم خودسرانه

پاسخ داده شده توسط : دکتر نگار شیرخانی 5 ماه پیش تیروئید رژیم خودسرانه ضعف دست و پا

سلام.من چند ماهی رو رژیم خودسر گرفتم الان که رژیمو رها کردم به شدت بی حالم و مچ دستا پاهام کرخت...

1
255
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت