آدرس و تلفن و نوبت دهی بهترین دکترها مرتبط با متخصص جراحی عمومی+ فلوشیپ جراحی کم تهاجمی (لاپاروسکوپی) در شهر مشهد , تعداد 5

دکتر سجاد نورشفیعی
level photo

دکتر سجاد نورشفیعی

امتیاز 5 از 5 (15 نفر)
زمینه فعالیت :
  • جراحی چاقی
دکتر حامد گل محمدزاده
دکتر علیرضا رضاپناه
دکتر محمد جواد قمری
level photo

دکتر محمد جواد قمری

امتیاز 5 از 5 (10 نفر)
زمینه فعالیت :
  • جراحی چاقی
دکتر محمدجواد قمری
امتیاز 5 از 5 (1 نفر)
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت