مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

زود انزالی شدید

پاسخ داده شده توسط : دکتر محمدمهدی ایمانی 3 روز پیش زود انزالی شدید

سلام شرمنده .من مرد 43 سال دارم حدود۱۰ ساله که زود انزالی شدید یعنی زیر ۱۵ثانیه دارم دارو زیاد...

1
336
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت