مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

رژیم غذایی در دوران شیر دهی

پاسخ داده شده توسط : دکتر رضا غیاثوند 4 ماه پیش رژیم غذایی در دوران شیر دهی

من خانمی 24 ساله هستم، وزنم ۹۰و قدم ۱۶۹ یه برنامه واسه رژیم میخواستم؟ بچه شیر میدم آیا خودم میت...

1
143
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت