مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

کمال گرایی وناامیدی

در انتظار پاسخ 4 روز پیش کمالگرایی ترس از شکست

دختری بیست ساله کمال گرا وسواسی که همیشه به علت ترس از شکست هیچ تلاشی نمی کنه شدیدا عصبانی بود...

0
30
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت