مشاوره با پزشک بوسیله تلفن یا WhatsApp
مشاهده پزشکان

مشاوره آنلاین پزشکی درباره توانبخشی و گفتار درمانی

- تعداد کل پرسش ها: 1

گرفتگی و نازک بودن صدا

پاسخ داده شده توسط : تعداد پاسخ ها: 2 4 ماه پیش گرفتگی صدا نازک بودن صدا

من 20 سالم هست که صدام مدام می گیره و بزاغ خیلی در دهانم جمع میشه و این باعث شده که صحبت کردن ی...

2
170
ثبت سوال جدید
مشاوره تلفنی پیگیری و انتقال نوبت
اخبار و اطلاعات کرونا
مشاوره تلفنی
پیگیری و انتقال نوبت
دانلود اپلیکیشن
بیشتر
ارسال تیکت
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید