مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

شک به رماتیسم

پاسخ داده شده توسط : دکتر صبا فیروزان 3 ماه پیش

با سلام اگر در آزمایش مربوط به تشخیص رماتیسم اگر فقط rf مثبت باشد ولی بقیه نتایج نرمال باشد بای...

1
22
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت