آدرس و تلفن و نوبت دهی بهترین دکترها مرتبط با Ph.D انگل شناسی ازمایشگاهی ، پارازیتولوژی در شهر مشهد , تعداد 6

دکتر سیدعلی اکبر شمسیان
دکتر مسعود مهاجری
دکتر فریبا برنجی
دکتر غلامرضا مقامی
دکتر منوچهر معتکف ایمانی
دکتر منوچهر معتکف ایمانی
امتیاز 5 از 5 (1 نفر)
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت