آدرس و تلفن و نوبت دهی بهترین دکترها مرتبط با فلوشیپ فوق تخصصی مراقبت های ویژه کودکان در شهر مشهد , تعداد 3

دکتر سیدمجید عظیمی
level photo

دکتر سیدمجید عظیمی

امتیاز 5 از 5 (9 نفر)
زمینه فعالیت :
  • فوق تخصص مراقبتهای ویژه اطفال PICU
دکتر مجید سزاواردخت فاروقی
دکتر بابک کریمی
امتیاز 5 از 5 (1 نفر)
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت