مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

دنده گردنی و درد شدید

پاسخ داده شده توسط : دکتر شایان بهشتی 2 هفته پیش دنده گردنی درد تمام بدن

خانومی 56 ساله هستم چند ساله که درد شدید و بیحسی در تمام بدن خصوصا گردن و دستها و پاها دارم ،دک...

1
5
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت