تعداد کل پرسش ها: 1

بیماری پوستی لیکن پلان

پاسخ داده شده توسط : دکتر فرزانه مالکی 2 ماه پیش بیماری لیکن پلان التهاب سوزش

سلام خانمی 41 ساله هستم، چهار ماه هستش که بیماری پوستی لیکن پلان گرفتم روز به روز شدیدتر میشه...

1
62
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت