مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 2

پریودی مجدد

پاسخ داده شده توسط : دکتر فروزان سیاوش موخر 3 ماه پیش پریودی بیحالی کمردرد

با سلام خانمی 31 ساله هستم، به فاصله ی7 روز دوباره عادت ماهیانه شدم چیکار باید بکنم؟ خونریزی ب...

1
152

سردرد های ناگهانی

پاسخ داده شده توسط : دکتر سعیدرضا شهامی 6 ماه پیش بیحالی سردرد حالت تهوع

با سلام خانمی 45 ساله هستم، شروع سردردهای ناگهانی همراه با زدن نبض در دوطرفه شقیقه ها و بیتابی...

1
310
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت