تعداد کل پرسش ها: 2

پریودی مجدد

پاسخ داده شده توسط : دکتر فروزان سیاوش موخر 3 هفته پیش پریودی بیحالی کمردرد

با سلام خانمی 31 ساله هستم، به فاصله ی7 روز دوباره عادت ماهیانه شدم چیکار باید بکنم؟ خونریزی ب...

1
74

سردرد های ناگهانی

پاسخ داده شده توسط : دکتر سعیدرضا شهامی 3 ماه پیش بیحالی سردرد حالت تهوع

با سلام خانمی 45 ساله هستم، شروع سردردهای ناگهانی همراه با زدن نبض در دوطرفه شقیقه ها و بیتابی...

1
248
مشاوره پزشکی لغو نوبت