مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

بزرگ شدن غده هیپوفیز و تاری دید

پاسخ داده شده توسط : دکتر سعیدرضا شهامی 3 ماه پیش بزرگ شدن غده هیپوفیز تاری دید عمل از بینی

با سلام بزرگ‌شدن‌ غده‌ هیپوفیز باعت‌ تار شدن‌ دیدشده که‌ بای دعمل‌ از راه‌ بینی‌ انجام‌ شود میخ...

1
130
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت