مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

تبخال

پاسخ داده شده توسط : دکتر ناهید ابراهیمی محمدیه 4 ماه پیش تبخال نیش پشه

پسرم 8 ماهشه چند روزیه چانه بچم قرمز شده بعد الان حالت تبخال گرفته اول فک کردم پشه نیش زده ولی...

1
128
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت