مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

کورتاژ و سقط جنین

پاسخ داده شده توسط : دکتر فروزان سیاوش موخر 1 هفته پیش کورتاژ نزدن قلب جنین

با سلام خانمی 32س اله هستم، من تا حالا سه بار حامله شدم و دو بار آن جنین در ۱۲ هفتگی قلبش نمی...

1
65
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت