مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

سلول بدخیم در تست پاپ اسمیر

پاسخ داده شده توسط : دکتر فروزان سیاوش موخر 3 هفته پیش پاپ اسمیر عفونت باکتری شدید

سلام خانومي 27 ساله هستم، در تست اسميرم زده عفونت باكتري شديد، و در قسمت پايين ascUS را تيك زده...

1
231
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت