مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

واکسن زگیل تناسلی

پاسخ داده شده توسط : دکتر فروزان سیاوش موخر 1 ماه پیش اچ پی وی زدن واکسن اچ پی وی

سلام خانمی 33 ساله هستم، من اگه آزمایش بدم واسه اچ پی وی داشته باشم آیامیتونم واکسن بزنم یاخیر؟

1
144
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت