مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

زردی

پاسخ داده شده توسط : دکتر سیدصادق سجادی 1 سال پیش زردی بیماری های کودکان بیماری های نوزادان بیماری زردی

با سلام، من نوزادی بیست و یک روزه دارم روز سوم تولد زردیش 18بود دکتر براش دستگاه نوشت سه روز تو...

1
454
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت