مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

احتباس آب

پاسخ داده شده توسط : دکتر نگار شیرخانی 5 ماه پیش رژیم لاغری احتباس آب الکترولیت خون

یا سلام خانمی 21 ساله هستم، حدود شش ماه رژیم لاغری گرفتم دکتر تغذیه ای که تحت نظرش بودم بهم گفت...

1
126
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت