0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام...پریود منظم است ولی طول دوره سیکلها در حداقل نرمال است

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت