1
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام مصرف سیپروترن آنهم برای دو سال کار اشتباهی بوده است بهتر است یک بررسی هورمونهای جنسی انجام دهید و به اورولوژیست مراجعه کنید!

0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام
قبل از هر گونه درمانی نیاز به بررسی علل کاهش میل جنسی دارد.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت