0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با سلام
شناسایی آلودگی به ویروس زگیل تناسلی در آقایان فقط در صورت بروز ضایعه جلدی و برداشتن آن و فرستادن به آزمایشگاه امکان پذیر است!

0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام
جهت معاینه مراجعه نمایید.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت