0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

واقعا ترشح عفونی از رحم به پاتولوژی اندومتریوز ربطی ندارد ولی اگر تخمدان مانده باشد و ترشحات در طول یک سیکل قاعدگی قطع و وصل میشود میتواند به اندومتریوز مربوط باشد که با ازمایش مشخص میشود چیزی که بیشتر به نظر میرسد احتمال عفونت است که باید درمان شود

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت