2
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام وقت بخیر.
درد بعد از عصب کشی به علت آسیب هایی که به انتهای ریشه دندان وارد می شود تا مدتی نرمال هست . چنانچه دندان آبسه کرد یا بیش از یک هفته درد آدامه پیدا کرد باید مجددا دندان بررسی شود.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت