پاسخ سوال

پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام باید حضوری مراجعه کنند و معاینه شوند احتمال عفونت مجرا زیاد است!

0
آیا پاسخ این سوال برای شما مفید بود؟
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام
نیاز به معاینه دارد.

0
آیا پاسخ این سوال برای شما مفید بود؟
نظر خود را بنویسید

مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت