0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام
بهتر است به اورولوژیست مراجعه کنید. در این سنین تا حدودی میتوان کوچکی آلت و یا تاخیر در بلوغ را درمان نمود!

0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام
در اولین فرصت، جهت معاینه به متخصص اورولوژی مراجعه نمایید.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت