0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام ..،در صورت سابقه چند قلویی در خانواده نزدیک ،احتمالش بالاتر است..ولی با توجه به اینکه حاملگی چند قلو با خطرات و مشکلات بیشتری همراه است و احتمال عوارض داروها و عدم امکان پیش بینی دقیق چگونگی پاسخ به داروها،کلا مصرف دارو صرفا جهت چند قلویی کاری علمی نیست و توصیه نمی شود

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت