0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با سلام بهترین اقدام برای تشخیص درست انجام پاپ اسمیر و کشت از ترشحات واژن و کشت ادرار است همینطور یک دوره درمان با ازیترومایسین برای درمان سرویسیت کلامیدیایی که با روشهای معمول کشت تشخیص داده نمیشود و در موارد مشکوک باید درمان را اغاز کرد

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت