0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با سلام و آرزوی سلامتی برای شما.. سابقه فامیلی مشکلات سینه در دو خواهر مهم می باشد، در MRI انجام شده تغییرات با ریسک متوسط در هر دو سینه رویت شده که فقط با بیوپسی بطور قطع میتوان بدخیم بودن را کنار گذاشت . توصیه به سونوگرافی مجدد جهت بررسی بیشتر شده است، در صورت فقدان علایم هشدار دهنده و عدم تغییر در بررسی های بعدی سالانه باید ماموگرافی شده و مراجعه منظم به پزشک خود داشته باشید. در حال حاضر با مراجعه به متخصص انکولوژی آزمایشات لازم از نظر سرولوژی و ژنتیک برای شما انجام خواهد شد که جواب آنها در سیر درمان شما بسیار موثر خواهد بود. با آرزوی سلامتی برای شما

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت