0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

معمولا علت فیستول زایمان است ولی سایر علل غیر معمول هم دارد.

0
پاسخ بازدید کننده سایت سلامتی 24 :

با سلام برای درمان آقای دکتر قرص جستیرال 40 نوشتم ولی کسانی که مصرف کردند افزایش وزن داشتند آیا می توان قرص دیگری جایگزین کرد ممنون

avatar

مریم رصایی 2 ماه پیش گزارش نظر پاسخ

0
پاسخ بازدید کننده سایت سلامتی 24 :

با سلام برای درمان آقای دکتر قرص جستیرال 40 نوشتم ولی کسانی که مصرف کردند افزایش وزن داشتند آیا می توان قرص دیگری جایگزین کرد ممنون

avatar

مریم رصایی 2 ماه پیش گزارش نظر پاسخ

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت